Referanse

Kunde:

Randi Fritzvold & Jan Erik Dahler

Type byggesett:

Tilbygg til eldre Sandehytte

Overtagelsedato:

01.02.2024

Kundens vurdering av prosessen:

God mottakelse og behandling i alle ledd.
Alle tidsfrister ble overholdt.
Vår lokale snekker roser samarbeidet med Sande Hus og Hytter AS.

Bestill katalog