Miljøpolicy for Sande Hus og Hytter AS

«En bærekraftig utvikling er en utvikling som tilfredsstiller dagens behov uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å tilfredsstille sine behov«

Hentet fra FN kommisjonen «Vår felles fremtid» (Bruntland kommisjonen) 1987

Sande Hus og Hytter ønsker å ivareta naturressursene. Dette gjør vi bl.a. ved å bruke lokale leverandører og partnere i de områder hvor vi har kunder. Vi bidrar til lokal verdiskapning og bruk av klimasmarte produkter, samt gir våre kunder gode råd til å velge miljøvennlige løsninger.

Med dette fortsetter vi arbeidet som ble startet av Sande Hus og Hytter i 1956, og vi vil fortsette å benytte bærekraftig trevirke som bærebjelken i vår bedrift.

  • Miljø er en naturlig, integrert del av vår virksomhet. Fra tidlig i planleggingen, gjennom produksjonslinjen, og ved innkjøp av produkter, materialer og tjenester. Miljøutfordringer skal søkes løst gjennom samarbeid i verdikjeden.
  • Sande Hus og Hytter ønsker å være med på å sikre bærekraftige lokalsamfunn. Derfor jobber vi aktivt med å gjøre innkjøp av varer og tjenester lokalt. Dette er sikrer «kortreiste» materialer og tjenester.
  • Vi arbeider aktivt for å involvere kunden i vårt miljøarbeid. Dette gjøres ved å påvirke denne til å gjøre miljøriktige materialvalg og sørge for en riktig kildesortering av avfall under byggeprosessen.
  • God helse for våre ansatte er viktig, derfor arbeider vi aktivt for å redusere sykefravær og har en null visjon i forhold til arbeidsskader

Rennebu, 16. april 2024, Ole-Arthur Juveli, Daglig leder

Bestill katalog