Referanse

Kunde:

Mari Dotterud & Bjørn Lerstad

Type byggesett:

Anneks - Egentilpasset modell

Overtagelsedato:

16.03.2023

Kundens vurdering av prosessen:

• Ryddig prosess i forbindelse med forespørsel og tilbud
• Behjelpelig med forslag og innhenting av tilbud fra underleverandører
• Fleksibel i forhold til materialvalg og endringer underveis i prosessen
• Materialleveranse i henhold til våre ønsker
• Ved forsinkelse av materialer fra underleverandører ble det tidlig gitt beskjed om og ordnet opp i.
• God kommunikasjon fra start til slutt
Oppsummert: ryddig og god prosess fra oppstart til ferdigattest.

Bestill katalog