Referanse

Kunde:

John-Petter Liberg

Type byggesett:

Tilbygg hytte

Overtagelsedato:

20.09.2019

Kundens vurdering av prosessen:

Veldig godt fulgt opp fra første kontakt og gjennom prosessen. Raske svar på spørsmål som ble stilt og veldig bra tilgjengelighet på telefon og mail. Gode byggtegninger og fornuftige forslag til tilpasninger. Overholdte frister og leveranseavtaler. Hadde godt samarbeide rundt tekniske løsninger. En uheldig opplevelse med rørlegger-tjenesten som ble anbefalt fra Sande, trekker ned.

Bestill katalog